The Bertrand company takes part in the project implemented by the Polish Construction Cluster. „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja” nr POIR.02.03.03-20-0001/20

Firma Bertrand bierze udział w projekcie realizowanym przez Polski Klaster Budowalny. „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- V edycja” nr POIR.02.03.03-20-0001/20